Fotbollens Ledarskap – Mourinho Way

Fotbollens Ledarskap - Mourinho Way

Fotbollens Ledarskap The Mourinho Way

Att vara ledare eller tränare i fotboll, ger fotbollsledaren / fotbollstränaren hela tiden nya  utmaningar, hur behåller man engagemanget i fotbollslaget, sätter tydliga mål, får fotbollslaget att samarbeta, samtidigt som många fotbollsledare har stora krav på resultat hängande över sig …samtidigt som man skall ge feedback och se alla i fotbollslaget och få det att fungera även utanför fotbollen?

Med den här ledarskapsboken, som är kopplad till fotbollens största ledare (åtminstone enligt mig) José Mourinho, vill jag förenkla din vardag som fotbollstränare / ledare. Mourinho brukar dela folket i två delar, de som älskar eller hatar honom, oavsett vilken kategori man tillhör eller vad man tycker om honom som person, så har han åstadkommit mycket med de fotbollslag som han har tränat. Genom att slå ihop några ledarskapsmodeller har jag skapat en egen ledarskapsmodell, som jag tycker bäst beskriver de delar inom fotbollsledarskapet, som Mourinho är en mästare på.

Ledarskap för Fotboll, Idrott, Skola och Företag

Boken heter Fotbollens Ledarskap – Mourinho och Waterboy, men fungerar lika bra inom idrott oavsett gren, skola, företag, privat eller offentlig sektor, det är ledarskap vi talar om.

Boken är på engelska…

Content in Football Leadership Mourinho & Waterboy (eBook)

A Father’s wish
About Author and Football Leadership – Mourinho & Waterboy
Leadership Cornerstones
Self-development in Leadership
The Leadership Model
– Introduction
– Energy / Motivation
– Direction / Goals & Targets
– Teamwork
– Results
– Feedback Summary
– Hare and the tortoise
José Mourinho football practices and philosophy
– The Mourinho Code Summary of models, methods, key sentences, key words and examples
Jalkapallo.se – Football Drills
The end page 276

Fotbollens Ledarskap - Mourinho Way

Köp eBoken Football Leadership – Mourinho & Waterboy 275 sidor för 195 kr via Paypal
Kommentera