Fotbollstränarens och Spelarnas Kroppspråk

För fotbollstränare, ledare och spelare är kroppsspråket ett av de viktigaste kommunikationsredskapen inom fotbollslaget, del för att påverka varandra, men också för vad man visar kroppsligt, för de lag som man möter.

Samverkan eller kommunikation byggs upp till 7% av ord, 38% av rösten och röstläget (tonfallet) och 55% av kroppspråk. Totalt  förmedlas 93% av kommunikationen genom kroppsspråket och bara 7 % av själva orden, ändå är det i just ord som vi oftast lägger störst vikt vid, d.v.s. 7 % av kommunikationen, det andra då, kroppspråket? Nedan finner du en bok om just kroppsspråk, på engelska, kopplat till mästaren av kroppsspråk José Mourinho.

Fotboll Kroppsspråk Ledarskap och Spelare / Ledare / Tränare

I den här eBoken hittar du exempel på vanligt förekommande kroppspråk, som du kanske inte har lagt märke till, för att du inte har känt till det? Alla exempel är visualiserade genom bilder på fotbollsledaren José Mourinho. eBoken är som sagt på engelska.

Förstå kroppsspråk inom fotboll för fotbollsledare och spelare

Pris 149 kr via PayPal
Kommentera