Ledarskap

Ledarskap inom fotboll. Det finns tre eBöcker på temat fotbollens ledarskap, coaching och kroppsspråk och kopplat mot José Mourinho. Använd undermenyerna här ovanför, för att komma till materialet.

Fotbollens ledarskap – Mourinho & Waterboy, är på 275 A5 sidor och behandlar det mesta om fotbolls ledarskap kopplat till Mourinho. Den här Eboken är på engelska.

The Mourinho Signs – behandlar kroppsspråk i alla dess former, kopplat till fotbollen och med bilder till José Mourinho. Den här Eboken är på 49 A4 sidor och på engelska.

MourinhoKoden – Innehåller en ledarskapsmodell för fotboll, som beskriver på ett övergripligt sätt de ledarskaps bitar som José Mourinho är mästerlig med att få på plats. Materialet i övrigt består av matchbilder. Innehållet är mestadels bilder, men där det finns text är detta på Svenska (även engelska och finska).

Kommentera